Biznes

Wibrometry do zastosowań specjalnych

Wiele urządzeń wykorzystywanych w przemyśle, produkcji lub ośrodkach naukowych wykorzystuje wirowanie. W optymalnych warunkach technicznych taka maszyna generuje minimalne drgania. Jest to związane z prawidłowym stanem jej podzespołów, wyważeniem oraz warunkami środowiskowymi. W praktyce jednak urządzenia tego typu trzeba regularnie badać przy pomocy wibrometrów.

Wibrometry w zastosowaniach specjalnych

Oczywiście, na rynku dostępne są również wibrometry, które mają znacznie zawężone zastosowanie. W ten sposób możliwe jest uzyskanie pomiarów wyższej jakości. Do wibrometrów o zastosowaniach specjalnych można zaliczyć:

Wibrometr do pomiaru wysokich prędkości – jest to rodzaj urządzeń wykorzystywany do jednoczesnych pomiarów przemieszczeń i prędkości drgań do 40 m/s. Większość wibrometrów laserowych tego rodzaju może zostać wykorzystana do skonfigurowania wielokanałowego systemu aplikacji. Za pomocą wibrometrów do pomiaru wysokich prędkości możliwe jest wykonanie porównania krzywych uniesienia zaworu z pożądaną wartością przy różnych prędkościach. Innym wykorzystaniem jest wykonanie badań odbicia zaworu w zakresie kiloherców. Wibrometry tego rodzaju często wyposażone są w dekodery, dzięki którym minimalizowany jest poziom emitowanego przez nie hałasu, co ma przełożenie na jednoznaczność wyników.

Wibrometr do pomiaru drgań skrętnych – wykorzystywane są do bezkontaktowych, kątowych pomiarów prędkości oraz przemieszczenia maszyn i urządzeń wirujących. Dlatego często spotkać je można w ośrodkach zajmujących się badaniem i produkcją wałów korbowych, kół pasowych i wałów osiowych. Badania wibrometrem do pomiaru drgań skrętnych są niezwykle ważne przy konstruowaniu układów napędowych pojazdów, systemów napędu odrzutowego, czy generatorów mocy.

Dystrybucją wibrometrów zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak EC TEST SYSTEM.

W jaki sposób działają wibrometry?

Wibrometry laserowe w swoim działaniu wykorzystują efekt Dopplera. Dane urządzenie emituje promień laser, który następnie zostaje odbity od konkretnego obiektu. Wiązka lasera po odbiciu zmienia swoją częstotliwość i fazę. Zmiana częstotliwości proporcjonalna jest do prędkości drgań, zmiana fazy do przemieszczenia. Zebrane w ten sposób dane mogą zostać w dalszej analizie użyte do określenia zarówno częstotliwości jak i amplitudy drgań.