Biznes

Strategie ETF dla początkujących

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie w różnego rodzaju fundusze. Ciekawym wyborem są ETF-y, przy czym należy zdawać sobie sprawę, że wiążą się z dużym ryzykiem i wymagają realnej wiedzy oraz umiejętności. Warto dowiedzieć się na ich temat więcej i poznać strategie dla poczatkujących.

ETF-y co warto wiedzieć?

ETF jest to fundusz, który posiada kilka aktywów zamiast akcji, przy czym aktywa mogą obejmować obligacje czy towary. Możliwości wyboru aktywów jest naprawdę sporo, co sprawia, że ETF-y sprawdzą się przy dywersyfikacji portfela. Warto jeszcze wiedzieć, że fundusze ETF są notowane na giełdzie. Wiernie odwzorowują czy też naśladują określone indeksy giełdowe i tutaj mamy na myśli np. indeks akcji czy też obligacji. Ale dotyczy to również grup aktywów, do których zalicza się koszyk walut, złoto, ropa. ETF-y zarządzane są pasywnie. Inwestor przekazuje kapitał zarządzającym funduszem, zaś w zamian otrzymuje jednostki uczestnictwa. Tego typu instrumenty są notowane na giełdzie papierów wartościowych, co z kolei oznacza, że podlegają codziennej wycenie. Można je swobodnie nabywać, ale też sprzedawać na takich samych warunkach jak akcje. Ich zaletą są niewątpliwie niskie koszty, ale też prosty sposób inwestowania w daną koniunkturę, co jednak nie oznacza, że inwestując łatwo jest osiągnąć zysk. Skoro to już jasne, to czas poznać rodzaje strategii.

Rodzaje strategii inwestowania w ETF – co warto wiedzieć?

Jest wiele strategii inwestycyjnych. Jedną z najpopularniejszych jest strategia określana mianem satelity. Opiera się na zdywersyfikowanym trzonie akcji. Pozwala na wejście na rynki niszowe, co ma w teorii zapewnić wyższe zyski. Taka strategia sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Alternatywą dla niej jest strategia podążania za trendem. Ten model inwestycyjny jest łatwy do zrozumienia, gdyż jest oparty na danych. Na podstawie określonych danych inwestor podejmuje decyzje, czy warto kupić dany fundusz ETF bądź go sprzedać. Sygnały trendy mogą wykorzystać nawet 200-dniową średnią cenę indeksu. Jeżeli indeks spadnie poniżej tej średniej zaleca się kupowanie akcji. Można też łączyć strategie portfelowe. W tym przypadku dokonuje się analizy i ustala się preferowaną regułę trendu. Niezbędne jest jeszcze ustalenie sygnału typu „kup i trzymaj”. Dla doświadczonych graczy często polecana jest strategia inwestowania w ETF typu dynamika sytuacyjna. Jest ona oparta na piramidzie, na którą składają się poziomy. Do poziomów zalicza się wiadomości, ale też dane makro, choćby inflację, PKB czy cykl koniunkturalny. Każda strategia wiąże się z dużym ryzykiem i nigdy nie daje pewności zysku. 

Jak wybrać ETF-y do swojego portfela?

Każdy inwestor powinien przygotować swoją strategię inwestycyjną. Może np. zdecydować się na inwestycje długoterminowe, ale też krótkoterminowe. Można inwestować pasywnie, ale też aktywnie. Nie można stwierdzić jakie ETF-y są najlepsze. Pewne natomiast jest to, że trzeba wybierać je świadomie. Można wybrać inwestycje w ETF-y, które naśladują akcje w złoto czy ropę naftową. ETF-y mogą też naśladować zmiany wartości indeksu giełdowego. Trzeba też wiedzieć, że zaliczane są do kategorii produktów ETP. Dla bezpieczeństwa lepiej postawić na dywersyfikację portfela, co zawsze zmniejsza ryzyko potencjalnej straty.