Biznes

Jak powinny być oznakowane zbiorniki z chemikaliami?

Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska to priorytetowe aspekty w obszarze magazynowania, transportu i użytkowania chemikaliów. Właściwe oznakowanie zbiorników z tymi substancjami jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizacji ryzyka wypadków przemysłowych. W niniejszym artykule przybliżymy zagadnienia związane z rodzajami zbiorników wykorzystywanych do przewozu chemikaliów oraz omówimy najważniejsze aspekty dotyczące wymaganego oznakowania.

W jaki zbiornikach przewożone są chemikalia?

Chemikalia, ze względu na swoją różnorodność właściwości fizycznych i chemicznych, wymagają odpowiedniego sposobu przechowywania i transportu. Na rynku istnieje wiele rodzajów zbiorników, które służą do tego celu, a wybór odpowiedniego zależy od rodzaju substancji oraz jej ilości. Do najbardziej popularnych rozwiązań należy wykorzystanie beczek, kanistrów, butli gazowych, zbiorników IBC czy cystern.

Beczki i kanistry są powszechnie stosowane dla małych ilości substancji chemicznych, zarówno ciekłych, jak i stałych. Wykonane są najczęściej z tworzywa sztucznego lub metalu. Butle gazowe służą natomiast do przechowywania i transportu gazów pod ciśnieniem, a ich specyfikacja związana jest przede wszystkim z wytrzymałością na wysokie ciśnienie. Zbiorniki IBC (Intermediate Bulk Containers) to pojemniki wielkogabarytowe, które pozwalają na transport średniej ilości substancji. Cysterny natomiast, stosowane są w przypadku przewozu dużych ilości chemikaliów, zarówno ciekłych, jak i gazowych, mogą być umieszczane na samochodach ciężarowych lub wagonach kolejowych.

Wymagane oznaczenia na zbiornikach z chemikaliami

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbiorniki na chemikalia powinny być odpowiednio oznakowane. W przypadku beczek, kanistrów oraz butli gazowych, podstawowym elementem oznakowania jest etykieta zawierająca informacje o nazwie substancji, jej symbolach ostrzegawczych oraz zagrożeniach dla zdrowia i życia. Dodatkowo, na etykiecie powinny znaleźć się informacje dotyczące odpowiednich środków ostrożności oraz zaleceń dotyczących postępowania w przypadku kontaktu z substancją.

W kontekście cystern warto także wspomnieć o konieczności stosowania oznaczeń ADR, wynikających z europejskiego porozumienia dotyczącego międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogą lądową. Oznakowanie takie obejmuje zarówno umieszczenie na cysternie numeru identyfikacyjnego substancji, jak również symboli ostrzegawczych oraz informacji dotyczących ryzyka pożaru czy toksyczności.